Affärs- och civilrätt

Alwå Advokatbyrå AB har över 20 års erfarenhet från olika kommersiella branscher. Vi har lång förhandlingsvana vid företagsöverlåtelser och biträder med upprättande av kommersiella avtal.

För vår företagsklient erbjuder vi komplett service i löpande juridiska frågor, kontakter med myndigheter, registreringsärenden, biträde vid tvister och avtalsförhandlingar.

Alwå Advokatbyrå AB hanterar även upphovs- och varumärkesrätt, allmän civilrätt, EU-rätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt och skadeståndsansvar.

 

Business- and civil law

Alwa Law Firm has over 20 years experience in various commercial industries. We have extensive negotiating experience from business transfers and assists with the establishment of commercial agreements.

For our client companies, we offer a complete service in current legal issues, contacts with authorities, registration matters, assistance in litigation and negotiation of various agreements. Our clients are mainly small and medium enterprises.

Alwa Law Firm also handles intellectual property law, general civil law, EU law, construction law, real estate and liability law.