Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt berör både privatpersoner och företag. Några exempel på förvaltningsrättens områden är Skatteverkets beslut om årlig taxering, Polisens beslut om tillstånd och vapenlicenser samt tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling.

Förvaltningsrätt är även beslut om tvångsomhändertaganden, som exempelvis LVU, LVM, LPT och LRV.

Migrationsverkets beslut i utlänningsärenden som exempelvis uppehållstillstånd, asyl och förvar kan överklagas till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen i Malmö ingår i Förvaltningsrätten i Malmös verksamhet.

Vi åtar oss uppdrag som ombud och offentligt biträde inom förvaltningsrättens och migrationsrättens samtliga områden. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i ärenden gällande offentlig upphandling.

 

Administrative Law

Administrative law is an area that concerns both private persons as well as businesses. A typical example is the Swedish Tax Agency´s decision about annual taxes. Another example is when Swedish authorities decides about contracts concerning public services or public supplies. Administrative law is also decisions about migration and institutional care.

We undertake assignments as counsels and public counsels in all administrative matters.