Medarbetare

Advokat Marie Alwå

bild-marie

 

Advokat Marie Alwå, gift Hofmann von Baltenau, är född och uppväxt i Malmö. Hon tog sin jur. kand. vid Lunds Universitet 1976 samtidigt med fil. Kand. i samhällskunskap och ekonomi. Därefter genomgick hon tingstjänstgöring vid Sollentuna och Färentuna tingsrätt i Stockholm. Hon fullgjorde sin biträdande juristtjänst på den affärsjuridiska advokatbyrå Erik Berglunds i Stockholm med internationell inriktning samt upphovsrätt.

Efter det att hon blev advokat flyttade hon till Helsingborg för egen advokatverksamhet och i samarbete med Eric von Post, Nils Sjörén, Wiklund & Gustavii advokatbyrå. 1989 startade hon Alwå Advokatbyrå och är ensam ägare. 2008 avlade hon masters examen inom EU-rätt vid Lunds Universitet. Under åren 1999-2003 tog hon en paus från advokatverksamheten för fredstjänst och arbetade som human rights och senior rättsuppbyggnads tjänsteman med mänskliga rättigheter och rättsuppbyggnad i Kosovo och Makedonien för den internationella organisationen OSCE.

Sedan 2004 har hon varit verksam inom Advokater utan Gränser med ideellt arbete. Dessförinnan var hon aktiv 15 år inom den internationella advokat- sammanslutningen AIJA. Där ansvarade hon för att ordna internationella praktiktjänster för yngre jurister och var medlem av den styrande församlingen.

Marie tillhör Salzburg Seminar elevorganisation efter studier i American law and legal institutions. Marie har ansvarat för seminarier inom skilda områden bl.a. Luganokonventionen om verkställighet av domar och utlandsetableringar i EU samt internationella adoptioner.

Maries inriktning är affärsjuridik, EU-rätt, familjerätt, arvsrätt samt brottmål. Hon har ett brett internationellt nätverk och har specialiserat sig på frågor kring internationella förhållanden.  Det kan gälla inköp och försäljning av fastigheter i utlandet, arv där egendomen finns utomlands eller äktenskap med anknytning till flera länder. Under flera militär övningar Viking har Marie biträtt med sakkunskap som expert på civilt milliärt samarbete för Folke Bernadotteakademins räkning. Hon arbetar ideellt för Advokater utan Gränser.

Marie är biträdande notarius publicus i Helsingborg.

Maries arbetsspråk är förutom svenska, engelska, tyska och franska.

marie.alwa@alwaadvokat.se

 

bild jessi 

Jessica Druvholm

Paralegal, juridisk assistent

Jessica har en paralegalexamen från Nordic Business Institute i Malmö, en utbildning som inriktar sig på juridisk administration. Jessica är den du som klient har mest kontakt med på advokatbyrån och hon är ansvarig för schemaläggning, faktureringsfrågor och ekonomi.

Jessica är även ansvarig för Notarius Publicus-verksamheten.

Jessicas arbetsspråk är svenska och engelska.

kontor@alwaadvokat.se