Notarius publicus

Advokat Marie Alwå är förordnad biträdande Notarius Publicus i Helsingborg.

Vi hjälper dig med att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, bolagshandlingar och kopior m.m. Vi utfärdar även apostille. Notarius publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus. Namnet betyder på latin ”offentlig sekreterare”.

Prislista finner du längre ner på sidan.

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

  • Handlingar utfärdade av myndigheter, t.ex. personbevis från Skatteverket, laga kraft-vunna domar från domstolarna eller utdrag från Bolagsverket

För att kunna sätta apostille på en handling måste handlingen vara undertecknad och stämplad av en myndighetsperson på berörd myndighet. Det måste tydligt framgå vad personen heter.

Exempel på handlingar som kan behöva dubbelvidimering:

  • Fullmakter, passkopior som inte undertecknats av myndighetsperson behöver dubbelvidimeras. Detta innebär att handlingen behöver signeras av två Notarius Publicus, varav den senare kan sätta apostille på den tidigares namnteckning.

En dubbelvidimering tar minst 3-4 arbetsdagar.

Vad kan Notarius Publicus vara behjälplig med?

Legalisering av namnteckning/namnteckningar

Handlingar där en signatur skall bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som skall skriva under en handling måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling. Observera att LMA-kortet inte är en ID-handling.

Legalisering av fotokopior

I de fall  kopior skall bestyrkas måste originalhandlingen medtas till kontoret. Vi kan aldrig legalisera kopior.

Legalisering av firmatecknares namnteckning

För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten skall framgå.

Legalisering av vissa fullmakter

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen.

Prislista (inkl moms)

Bestyrkande av namnteckning 300:-

Namnteckning + behörighet 700:-

Apostille 700:-

Dubbelvidimering med apostille 1 000:-

Kopia av originaldokument (kontroll) 500:-

Kopia av originaldokument (ej kontroll) 300:-

Legalisering av översättning 700:-

Timkostnad 2 200:-

Telefonkontroll 100:-

Faktureringsavgift 100:-